5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999
5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999

$419,750

5430 Calle Fresno, Tijuana, BC Mexico #503, Outside Area (outside U.s.) Foreign Country, CA, 99999

16
Courtesy of: Evangelina Tontz | Tontz Realty & Management